رویه ارسال محصول

پیک موتوری : گزینه پیک موتوری فقط در شهر تهران فعال می باشد و کالا از زمان سفارش طی یک روز کاری به دست مشتری می رسد

پست : گزینه پست برای تمام شهر ها و مناطق فعال می باشد و مانند پیک موتوری از زمان سفارش طی یک روز کاری برای مشتری ارسال می شود و بعد از ارسال تا یک روز بعد از پست به علت زیاد بودن سفارشات کد مرسوله برای مشتری ارسال می شود تا مشتری بتواند از طریق سامانه رهگیری مرسولات پستی https://tracking.post.ir/. کالای خود را پیگیری کند.